Naše vize

Naším posláním v Ullmanně je umožnit našemu zemědělství přechod k udržitelnějším a ekologičtějším postupům. Snížení nebo úplná minimalizace používání pesticidů v moderním zemědělství je jedním z klíčových prvků řešení daného problému, což má přímý dopad na životní prostředí. Pro takovou změnu je ale potřeba zvládnout nástup ekologického pěstování plodin a to bez enormního nárůstu nutné pracovní síly pro kontrolu plevele. Ullmanna přináší řešení tohoto problému.

Naše technologie kombinuje proprietární software pro rozpoznávání plodin se speciálně vyvinutou robotickou platformou. Díky tomu je NEWMAN jedinečnou plečkovací platformou, která nastavuje nové standardy pro rychlou a efektivní kontrolu plevele zcela bez chemikálií. Zvyšujeme efektivitu a ekologičnost zemědělského podnikání nejen v ekologických a udržitelných farmách, ale také v konvenčních.

Naše řešení přímo podporuje dosažení cílů iniciativy European Green Deal a From Farm to Fork.

Dopady na životní prostředí

Používání chemie

V rámci udržitelného zemědělství dokážeme snížit množství pesticidů až o 40 %

Kontaminace spodních vod

V porovnání s chemickou kontrolou plevele, při mechanickém plečkování nedochází k žádné kontaminaci spodních vod

Zdraví a bezpečnost práce

Mechanické plečkování omezuje množství použité chemie a tím snižuje riziko nechtěné otravy při manipulaci.

Manuální práce

Používáním našeho stroje NEWMAN dokážeme výrazně snížit množství ruční práce a zrychlit mechanickou kontrolu plevele.

Zisk na hektar

3x vyšší zisk na hektar v porovnání s konvenčním zemědělstvím.